این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > دکتر فرشاد نصرالهی
.: دکتر فرشاد نصرالهی

Dr. Farshad Nasrollahi received a Doctor of Engineering in the field of Energy and Architecture in 2009 from Berlin Institute of Technology. In the meantime,he has worked as a research assistant at this university for some periods between 2006 and 2008. He received the DAAD Prize 2009 for the outstanding achievements made during his studies. His dissertation received the “Best PhD Dissertation Award in the field of Energy Conservation” from the Iranian National Energy Committee,IFCO and IEEO.

Between 2008 and 2013 he has worked as a full-time assistant professor in the Chair of Building Technology and Architectural Design of TU Berlin. The main research filed of Farshad Nasrollahi and his teaching activities at this university focus on building energy simulation and energy-efficient architecture. He has also worked as a teacher at the TU Berlin Campus El Gouna,Egypt,the Isafahn University of Arts and Ilam University,Iran


.