این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > ریاست محورهای کنفرانس
.: ریاست محورهای کنفرانس

آقای دکتر مجید صفاراول رئیس کمیته علمی
آقای دکتر منوچهر صالحی
مکانیک جامدات
آقای دکتر علی کمالی
دینامیک، ارتعاشات و کنترل
آقای دکتر ابراهیم دامنگیر مکانیک سیالات
آقای دکتر محمد جعفر کرمانی
ترمودینامیک و انتقال حرارت
آقای دکتر رضا حسینی انرژی و محیط زیست
آقای دکتر بیژن ملائی ساخت و تولید
آقای دکتر فرشاد برازنده بیو، میکرو و نانو مکانیک
آقای دکتر محسن رضائیان طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی
آقای دکتر محمود شاکری خودرو و حمل و نقل
آقای دکتر محمود شاکری آموزش مهندسی مکانیک
آقای دکتر امیر عبداله رئیس کمیته نشستهای صنعتی