این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه :

isme2015.aut.ac.ir
isme2015.ir
isme2015@aut.ac.ir

تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن : 64543422-021

فکس : 64543422-021

کد پستی : 1591634311