این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > شورای سیاستگذاری
.: شورای سیاستگذاری  • آقای دکتر سید احمد معتمدی، ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • آقای دکتر مسعود برومند،  معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • آقای دکتر علی غفاری،  ریاست انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • آقای دکتر مهیار نراقی،  ریاست دانشکده مهندسی مکانیک
  • آقای دکتر منصور کبگانیان،  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • آقای مهندس سید مصطفی میرسلیم، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • آقای دکتر محمد رضا اسلامی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  • آقای دکتر مجتبی صدیقی،  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و معاونت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
  • آقای مهندس نصرت الله سیقی،  مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
  • آقای دکتر نادر منتظرین،  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دبیر همایش