این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > نشست های صنعتی (پژوهش بازار)
.: نشست های صنعتی (پژوهش بازار)

نشست های صنعتی ایده جدیدی هستند که به ابتکار همایش بیست و دوم مهندسان مکانیک در دانشگاه شهید چمران اهواز شروع شدند. این نشست ها به صنعت و بیان آخرین رخداد ها در آنها اختصاص دارند و بنابراین انتظار می رود که سخنرانان آن هم از صنعت باشند. در شرایطی که در نشست های پژوهشی سخنران نتایج تحقیقات خود را بیان می کند و راه حل یک مشکل را ارائه می دهد، در نشست های صنعتی سخنران مشاهدات یا مشکلات خود را بیان می کند و این حضار هستند که انتظار می رود نشان دهنده مسیر حل باشند.

 

به بیان آقای دکتر حاجی دولو از دانشگاه شهید چمران اهواز:

 

یکی از انتقادات مطرح به کنفرانس های مهندسی آن است که اکثر مقالات مطرح شده بیشتر جنبه نظری داشته و جنبه کاربردی و عملی آنان کم می باشد. یکی از دلایل این مشکل، عدم انتقال صحیح عناوین مشکلات و نیازهای تخصصی صنایع و شرکت ها به پژوهشگران دانشگاهی و همچنین عدم سازماندهی مناسب برای کار مشترک بین سازمان دانشگاه و صنعت جهت کار در روی یک موضوع تحقیقات مشترک می باشد. جهت برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می شود که مهندسان و کارشناسان صنعتی نیازها و مشکلات واقعی خود را در قالب مقالات اعلام نیاز پژوهش صنعتی در کنفرانس های مهندسی ارائه نمایند. هدف این مقالات بیان مساله و مشکل تخصصی شرکت و تشریح نیاز صنعت در چارچوب مناسب یک مقاله علمی باشد.

 

شکل کلی مقاله های این بخش نیز بصورت متفاوت از مقاله های پژوهشی از قسمت های زیر تشکیل می شود:

  1. خلاصه طرح
  2. شرح سیستم صنعتی
  3. بیان مشاهدات
  4. طرح مساله و موضوع پژوهشی
  5. مراحل کار و انتظارات از پژوهش پیشنهادی
  6. جمع بندی و مراجع

 

از آنجا که این ایده جدید است تلاش می کنیم که ضمن ادامه آن فضای مناسب برای رشد آن را نیز فراهم آوریم. بهمین دلیل نه تنها مشکلات صنعت بلکه از دست یافته های شاخص صنعتی نیز برای ارائه در این بخش دعوت می شود. نمونه مقاله و اطلاعات بیشتر در بخش فایل ها قرار گرفته اند.
لطفا برای اطلاعات بیشتر فایل معرفی نشست های صنعتی را دانلود کنید.