این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > جزئیات نشست‌های صنعتی
.: جزئیات نشست‌های صنعتی

جهت مشاهدات جزئیات کامل هر یک از نشست‌های صنعتی، در جدول زیر روی عنوان آن کلیک کنید.


برنامه کلی نشست‌های صنعتی و نشست‌های ارائه مقالات صنعتی، به همراه سخنرانی‌های کلیدی را می‌توانید با کلیک روی این لینک، مشاهده کنید.

 

تاریخ

ساعت

عنوان نشست

مکان

رئیس نشست

نماینده اول نشست

نماینده دوم نشست

سه شنبه

22/2/94

10:30-1۲:30

توربو کمپرسور نفت (OTC)

تالار مولانا

دکتر طائب

دکتر عبدا...

دکتر سلامی

1۰:30-1۲:30

نشست صنعتی شرکت ابارا

تالار فجر

 

دکتر عباسی

دکتر دامن پاک

1۴-1۶

نیروگاه های حرارتی
(پژوهشگاه نیرو)

تالار فجر

مهندس سلطانی

دکتر اوحدی

دکتر سلامی

18:30 16:30

نشست صنعتی شرکت توربین مپنا

تالار ادیبی

دکتر محمد اولیاء

مهندس سعید سرجمعی

دکتر ملائی

دکتر بداغی

18:30 16:30

جایزه آب

تالار فجر

 

دکتر رحیم زاده

دکتر دامن پاک

چهار شنبه

23/2/94

10 -8

انرژی های تجدید پذیر
(پژوهشگاه نیرو)

تالار فجر

مهندس لاری

دکتر حسینی

دکتر بداغی

1۰:30-1۲:30

توگا

تالار مولانا

دکتر محمد اولیاء

مهندس سعید سرجمعی

دکتر عبدا...

دکتر دامن پاک

1۴-1۶

بهینه سازی
(پژوهشگاه انرژی)

تالار مولانا

مهندس نصرت الله سیفی

دکتر دامنگیر

دکتر بداغی

پنج شنبه

24/2/94

10 -8

نشست صنعتی
شرکت
  توربو کمپرسور نفت

تالار بهمن

مهندس رستگار

دکتر دامنگیر

دکتر سلامی

1۴-1۶

پژوهشگاه فضایی

تالار مولانا

دکتر محسن شاطرزاده
دکتر علی پرست

دکتر نراقی

دکتر بداغی

1۸:30 1۶:30

نشست صنعتی
شرکت توربین مپنا

( شبیه سازی گاورنر توربین گاز)

تالار بهمن

دکتر محمد اولیاء

مهندس سعید سرجمعی

دکتر رضائیان

دکتر دامن پاک