این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > هزینه ثبت نام در همایش
.: هزینه ثبت نام در همایش

نوع ثبت نام

شرح خدمات

هزینه ثبت نام (هزار ریال)

عضو انجمن

غیر عضو انجمن

ثبت نام نفر اول مقاله و ثبت نام کامل

حضور در جلسات، پذیرایی، ارایه یک مقاله پذیرفته شده،

3000

3500

ثبت نام دانشجویی دیگر نفرات مقاله یا مقاله های بعدی همان گروه

حضور در جلسات، پذیرایی، ارایه یک مقاله پذیرفته شده،

1500

2000

ثبت نام یک روزه

حضور در جلسات، پذیرایی

1500

2000

ثبت نام 5 نفره ادارات و سازمان ها حضور درجلسات، پذیرایی 2750 3000
ثبت نام 20 نفره دانشگاهی حضور در جلسات، پذیرایی   50 میلیون ریال
ثبت نام 40 نفره دانشگاهی حضور در جلسات، پذیرایی   80 میلیون ریال
ثبت نام 20 نفره یکروزه دانشگاهی حضور در جلسات، پذیرایی   25 میلیون ریال
ثبت نام 40 نفره یکروزه دانشگاهی حضور درجلسات، پذیرایی   40 میلیون ریال


 1. هزینه ثبت نام برای هر مقاله حداقل یک ثبت نام کامل به مبلغ 3.5 میلیون ریال است.
 2. ثبت نام دیگر نویسندگان مقاله بصورت ثبت نام همراهان به مبلغ 2 میلیون ریال است.
 3. ثبت نام مقاله دوم یا سوم از نویسنده ای که قبلا ثبت نام کرده، 2 میلیون ریال است.
 4. ثبت نام مقاله جدید در صورتی که نویسنده اصلی قبلا بعنوان نویسنده اول یا همراه ثبت نام کرده باشد، 2 میلیون ریال است.
 5. هر نویسنده می تواند حداکثر در سه مقاله مشارکت داشته باشد.
 6. ثبت نام های 20 نفره و 40 نفره دانشگاهی صرفا برای حضور اساتید و دانشجویان در همایش است و شامل ارائه مقاله و شرکت در کارگاه نمی شود. این ثبت نام ها توسط دانشکده های مهندسی مکانیک یا انجمن های دانشجویی انجام می گیرد. برای انجام ثبت نام بصورت کاربر وارد سایت شده و مبلغ ثبت نام را پرداخت نمایید. سپس ثبت نام را کتبا به اطلاع همایش رسانده و  فایل اعضاء گروه را پس از تکمیل برای همایش به آدرس isme2015@aut.ac.ir ایمیل کنید.
 7. برای ثبت نام در همایش ابتدا وارد قسمت سامانه کاربران همایش شده و به عنوان کاربر ثبت نام نمایید، سپس در همان صفحه ی کاربری خودتان اقدام به ثبت نام و واریز وجه نمایید. توجه فرمایید که پس از ثبت نام حتما لیست اشخاص ثبت نام شده را با ارسال ایمیل مشخص نمایید.
 8. هزینه های ثبت نام باید به شماره حساب 2177519001002 به نام
  حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بانک ملی شعبه
  میدان فردوسی کد 137 واریز شوند.