این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > زمان‌بندی ارائه مقالات نشستهای پژوهشی
.: زمان‌بندی ارائه مقالات نشستهای پژوهشی

برای یافتن نشست مقاله خود، ابتدا با با مراجعه به این لینک، کد مقاله خود را جستجو فرمایید تا در ستون مقابل نام نشستی که مقاله جنابعالی در آن ارائه می‌گردد را بیابید. سپس با کلیک روی نام نشست ( و یا با مراجعه به اینجا) اطلاعات کامل آن را مشاهده خواهید فرمود.

دقت فرمایید که با توجه به تعداد زیاد نشست‌ها و مقاله‌ها، این برنامه زمانی قابل تغییر نمی‌باشد.


تغییرات و اصلاحات نهایی روی برنامه نشست‌ها اکنون اعمال شده است (21 اردی‌بهشت)


برای مشاهده جدول کلی زمانبندی افتتاحیه و نشست‌های همایش، اینجا را کلیک کنید.