این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > حفظ محیط زیست، لازمه توسعه پایدار
.: حفظ محیط زیست، لازمه توسعه پایدار


حاظران در بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران، حفظ محیط زیست را لازمه توسعه پایدار می‌دانند و معتقدند دستاوردهای مهندسی، تا زمانی که سازگاری کافی با محیط زیست نداشته باشند و آن را از حالت طبیعی خود خارج کنند، ناقص هستند و نیاز جدی به اصلاح دارند.

حفظ گونه‌های در معرض خطر یکی از مهم‌ترین نیازهای محیط زیست امروز کشور ماست و وابستگی زیادی نیز به عملکرد انسانها در محیط زیست دارد. در حفظ گونه‌های متنوع زیستی ایران کوشا باشیم.