این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > سایت همایش
.: سایت همایش

از این پس کاربران می توانند پلان غرفه ها و عکس های نمایشگاه را نیز در سایت مشاهده کنند.قسمت کارگاه ها به سایت اضافه شد، در این قسمت کاربران می توانند کارگاه های ارائه شده را مشاهده و در صورت غلاقه مندی ثبت نام نمایند.این آمار متعلق به دوره 14 اکتبر تا 14 نوامبر است. روزهای انتهای دوره متعلق به آخرین مهلت ارسال مقاله ها یعنی 15 آبان ماه می باشد.

آمار نشان دهنده این امر است که همچنان یک چهارم بازدیدکنندگان جدید هستند که نشان از حضور کاربران جدید در سایت دارد. همچنین سه چهارم بازدیدکنندگان کاربران قدیمی هستند که به صورت پیگیر در جریان کنفرانس قرار دارند.


 
همچنان بیشترین آمار بازدیدکنندگان متعلق به ایران می باشد. حضور کشورهای دیگر نشان از اهمیت این کنفرانس دارد و امیدواریم که این کنفرانس بتواند مسیر خود را به سمت بین المللی شدن با روند مناسبی طی کند و باعث پیشرفت و بالندگی کشور عزیزمان باشد.
 
 


 
آمار بازدید از سایت نشان می دهد که میانگین بازدید هر کاربر روند رو بالایی داشته است که از متوسط بازدید 4 صفحه به متوسط بازدید 14 صفحه رسیده است.


 
بیشترین تعداد بازدید از کجا بوده؟ 
به نظر می رسد بعد از تهران بیشترین بازدید کنندگان از شهر اصفهان بوده اند سپس شیراز و تبریز.


 
چه صفحاتی از سایت بیشترین بازدید کننده را داشته اند؟
البته آمار بازدید از صفحات روی سایت برای اطلاع عموم قرار داده شده است اما این جدول نیز آمار را یکجا نشان می دهد. عمده توجه به سمت ارسال مقاله ها و افراد مربوط با همایش بوده است. برای اطلاع بهتر آدرس زیر را بعد از آدرس همایش تایپ کنید. 
زمان لازم برای بالا آمدن سایت با استفاده از مرورگرهای مختلف کاربران چگونه بوده است؟ 
 
و در نهایت از چه کشورهایی به همایش توجه نشان داده اند؟