این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد.: | اخبار

همایش بیست و سوم به پایان رسید

ضمن تشکر از تمامی همراهان این همایش در طول یک سال گذشته به اطلاع می رساند تاریخ 94/4/30 آخرین روز فعالیت دبیرخانه بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران خواهد بود.
به امید موفقیت های روز افزون جامعه مهندسین مکانیک ایران

ضمن تشکر از تمامی همراهان این همایش در طول یک سال گذشته به اطلاع می رساند تاریخ 94/4/30 آخرین روز فعالیت دبیرخانه بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران خواهد بود.
به امید موفقیت های روز افزون جامعه مهندسین مکانیک ایران


بازگشت1394/04/24